Giải đáp : 5 Loại quả nào được mệnh danh là vua trái cây

Sầu riêng là một trong những loại trái cây bổ dưỡng nhất, được mệnh danh là “vua trái cây”. Hạt của nó cũng là thực phẩm dinh dưỡng chứa nhiều chất xơ, có thể luộc, chiên, vị ngon không kém hạt mít.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ec/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.hu/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sl/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lu/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.vg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.nz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.rs/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pa/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.md/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.zm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.cy/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.om/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.iq/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.fm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.mx/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.br/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.cu/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.qa/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ht/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.au/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.il/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.to/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ma/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.pn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.vc/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.af/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ms/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bj/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.im/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bt/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.st/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ga/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.hk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.fr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ro/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bd/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.in/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ps/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bf/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ag/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bo/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sv/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.na/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cat/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.je/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.kg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.so/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.nu/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ao/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.gt/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.es/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ca/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.jp/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.vn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.gi/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ba/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tt/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dj/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ke/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.kr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ad/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.et/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.mt/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.tj/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.si/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ie/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ua/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.th/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.de/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.np/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.at/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.nr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ar/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cv/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.za/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.py/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gp/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.mz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.do/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.it/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ve/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gy/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.my/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ru/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.pt/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.bw/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ws/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.by/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.mm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ee/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.td/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ac/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cd/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ph/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.is/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mv/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.am/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.me/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mu/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ki/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.tw/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.vu/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lv/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.be/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.uz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ng/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.tr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.kw/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.as/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lt/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.cr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ci/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.rw/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ls/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mw/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.az/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.im/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.jm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sa/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sc/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pe/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.eg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ai/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ly/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bh/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.zw/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.fj/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.nl/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.id/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.uk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.nf/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gl/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ge/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.hn/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ug/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ne/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.je/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.kh/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sb/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ck/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bs/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.la/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.fi/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.al/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ch/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ml/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ae/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.hr/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.pl/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.jo/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.uy/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.no/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lk/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ni/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.gh/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.kz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.tz/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.vi/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.se/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tl/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ng/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sh/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.li/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.co/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cm/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cf/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bi/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.lb/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bg/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cl/maps/d/edit?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ec/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.hu/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sl/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lu/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.vg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.nz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.rs/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pa/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.md/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.zm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.cy/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.om/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.iq/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.fm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.mx/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.br/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.cu/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.qa/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ht/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.au/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.il/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.to/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ma/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.pn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.vc/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.af/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ms/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bj/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.im/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bt/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.st/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ga/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.hk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.fr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ro/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bd/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.in/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ps/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bf/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ag/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bo/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sv/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.na/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cat/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.je/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.kg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.so/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.nu/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ao/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.gt/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.es/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ca/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.jp/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.vn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.gi/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ba/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tt/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dj/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ke/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.kr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ad/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.et/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.mt/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.tj/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.si/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ie/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ua/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.th/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.de/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.np/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.at/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.nr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ar/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cv/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.za/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.py/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gp/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.mz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.do/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.it/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ve/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gy/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.my/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ru/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.pt/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.bw/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ws/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.by/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.mm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ee/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.td/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ac/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cd/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ph/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.is/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mv/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.am/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.me/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mu/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ki/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.tw/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.vu/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lv/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.be/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.uz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ng/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.tr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.kw/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.as/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lt/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.cr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ci/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.rw/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ls/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mw/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.az/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.im/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.jm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sa/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sc/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.pe/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.eg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ai/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ly/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.bh/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.zw/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.fj/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.nl/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.id/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.uk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.nf/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.gl/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ge/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.hn/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ug/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.mk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ne/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.je/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.kh/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.sb/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.ck/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bs/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.la/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.fi/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.al/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ch/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ml/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.dk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ae/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.hr/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.pl/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.jo/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.uy/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.no/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.lk/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.ni/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.gh/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.kz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.tz/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.co.vi/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.se/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.tl/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.ng/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.sh/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.li/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.co/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cm/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cf/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bi/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.com.lb/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.bg/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE
https://www.google.cl/maps/d/viewer?mid=1l7cTaAPIVLeSR9vTabQpuvhaS5qEjVE

Tại nước ta, sầu riêng đang được thu mua với giá 70.000-95.000 đồng/kg. Đây được đánh giá là mức giá cao chưa từng có đối với sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Sầu riêng phổ biến ở Đông Nam Á, nơi nó được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”. Về giá trị dinh dưỡng, loại trái cây này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh, bao gồm vitamin B, vitamin C, khoáng chất, các hợp chất thực vật, chất béo lành mạnh và chất xơ.

Loại quả được mệnh danh là vua trái cây - 1
Không chỉ múi sầu riêng mà hạt cũng là thực phẩm dinh dưỡng chứa nhiều chất xơ, đạm, canxi… (Ảnh minh họa: Istock).

Sầu riêng có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao so với hầu hết các loại trái cây khác. Trong 243g loại trái cây này cung cấp 357 calo, 13g chất béo, 66g carb, 9g chất xơ, 4g chất đạm.

Ngoài ra, nó cũng cung cấp vitamin C, mangan, vitamin B6, kali, riboflavin, folate, magie… Nó cũng giàu các hợp chất thực vật lành mạnh, bao gồm anthocyanins, carotenoid, polyphenol và flavonoid. Nhiều chất trong số này có chức năng như chất chống oxy hóa.

Với bảng thành phần dinh dưỡng này, sầu riêng trở thành một trong những loại trái cây bổ dưỡng nhất trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, bạn đừng bỏ qua hạt sầu riêng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), hạt sầu riêng cũng là thực phẩm dinh dưỡng chứa nhiều chất xơ, chất đạm, sắt, kẽm, phốt pho, canxi, vitamin nhóm B, vitamin C và một loạt các chất chống oxy hóa.

Hạt sầu riêng chứa nhiều tinh bột, có thể luộc, chiên vị ngon không kém hạt mít.

Loại hạt này cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa nhờ bổ sung chất xơ giúp nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón. Các khoáng chất điển hình là kẽm sẽ hỗ trợ tăng cường quá trình trao đổi chất, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Trong hạt sầu riêng cũng chứa rất nhiều chất béo tốt, chúng đẩy lùi tác hại của chất béo xấu và liên kết các gốc tự do di chuyển trong cơ thể.

Nó cũng giàu các hợp chất thực vật lành mạnh, bao gồm anthocyanins, carotenoid, polyphenol và flavonoid. Nhiều chất trong số này có chức năng như chất chống oxy hóa.

Lợi ích sức khỏe của sầu riêng

Tất cả các bộ phận của cây sầu riêng (lá, vỏ, rễ và quả) đã được sử dụng trong y học cổ truyền Malaysia để điều trị các bệnh khác nhau, bao gồm sốt cao, vàng da và các bệnh ngoài da.

Các nghiên cứu cho thấy rằng trái sầu riêng mang lại những lợi ích sức khỏe:

– Giảm nguy cơ ung thư

Chất chống oxy hóa của nó có thể vô hiệu hóa các gốc tự do gây ung thư. Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, chiết xuất sầu riêng đã ngăn chặn một dòng tế bào ung thư vú lây lan.

– Ngăn ngừa bệnh tim

Một số hợp chất trong sầu riêng có thể giúp giảm mức cholesterol và nguy cơ xơ vữa động mạch của bạn.

– Chống nhiễm trùng

Vỏ sầu riêng có chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm men.

– Giảm lượng đường trong máu

Sầu riêng có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, có nghĩa là nó có thể làm tăng lượng đường trong máu ít hơn. Lượng đường trong sầu riêng xếp hạng chỉ số đường huyết là 49, thấp hơn các loại trái cây nhiệt đới khác như dưa hấu, đu đủ và dứa.

Sầu riêng là loại quả giàu dinh dưỡng, tuy nhiên cần ăn có liều lượng. Người thừa cân béo phì cần hạn chế không nên ăn quá nhiều loại quả này.

Một quả sầu riêng nhỏ nặng khoảng 602g có khoảng 885 calo, chiếm khoảng 44% trong số 2.000 calo trung bình hằng ngày được khuyến nghị cho một người trưởng thành.

Những người mắc bệnh đái tháo đường cũng không nên ăn nhiều sầu riêng bởi sầu riêng có nhiều đường fructose và glucose. Sầu riêng cũng chứa hàm lượng kali dồi dào, vì vậy, người mắc bệnh thận và bệnh tim nên hạn chế ăn.

Nguồn : Dân Trí